Heidi Fosli

Ved siden av Ponte Vecchio - refleksjon