Heidi Fosli

Kopi av Pike med Perleøredobb av Johannes Vermeer